Bezpieczeństwo pożarowe

Próbna ewakuacja

§ 17 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, który stanowi: "właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (tzn. budynki mieszkalne), powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu".

Ponadto w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników, co dla obiektów oświatowych oznacza termin do końca listopada (względnie do końca grudnia dla uczelni wyższych) każdego roku.
Z kolei w przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II (obiekty użyteczności publicznej przeznaczone przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak: szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych), zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie przypominamy, że wymagania dotyczące  obowiązku praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji określono w treści art. 4 ust 1 i 1 a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t. j. - Dz. U z 2009 r. nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) o ochronie przeciwpożarowej. 

Właściciel lub zarządca obiektu objętego obowiązkiem przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji jest zobowiązany powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego PSP  o terminie próbnej ewakuacji, nie później niż na tydzień przed jej przeprowadzeniem.

Z przeprowadzonych ćwiczeń należy sporządzić protokół i przechowywać go w dokumentacji wewnętrznej obiektu, m.in. na potrzeby kontroli .

 

 

WYDANIE OPINII

 

Wydanie opinii w zakresie spełniania przez obiekt wymagań przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, jest realizowane w oparciu o wniosek złożony na piśmie. Organ PSP (Komendant Powiatowy PSP) wydaje opinie jedynie wtedy, gdy przepis innego prawa (ustawa, rozporządzenie), tak określa. W innym przypadku  przedmiotowe opinie może wydać rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż.

Wykaz rzeczoznawców zamieszczony został na stronie Komendy Głównej PSP: http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/rzeczoznawcy

W załączeniu propozycja wniosku.


Załączniki:
Pobierz plik (wydanie opinii.doc)wniosek o wydanie opinii[wniosek o wydanie opinii]25 kB

ODBIÓR OBIEKTU

 

Zajęcie stanowiska - odbiór obiektu w trybie art. 56 ustawy Prawo budowlane w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, jest realizowane w oparciu o wniosek inwestora lub pełnomocnika złożony na piśmie do tutejszej komendy.

Organ PSP zajmuje stanowisko w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

 

Monitoring - Wymagania KP PSP w Tomaszowie Lubelskim

Wymagania dotyczące monitoringu pożarowego dla podmiotów które są zobowiązane do podłączenia z KP PSP

Załączniki:
Pobierz plik (karta.doc)Karta obiektu[ ]110 kB
Pobierz plik (WYMAGANIA KP PSP Tomaszów Lubelski.pdf)Wymagania KP PSP dotyczące monitoringu pożarowego[Wymagania KP PSP dotyczące monitoringu pożarowego]515 kB
   
   

BIP  

Biuletyn Informacji Publicznych
   
   

Fundusze Europejskie  

   
   

Goście on-line  

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

   
lipiec 2013
npwścps
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
   
   
   
© Komenda Powiatowa PSP w Tomaszowie Lubelskim