JRG

 Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej

bryg. inż. Andrzej Sykuła

 

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej

mł. bryg. mgr inż. Jacek Zwolak

Dowódca zmiany mł. bryg. Mariusz Pitura
Dowódca sekcji kpt. Szczepan Łasocha
Dowódca sekcji asp. sztab. Dariusz Kostrubiec
Dowódca zastępu mł. asp. Jacek Nowosadowski
Operator Sprzętu Specjalnego st. ogn. Piotr Pisarczyk
Ratownik  – kierowca mł. ogn. Piotr Kopiec
Ratownik  – kierowca mł. ogn. Piotr Kryłowicz
Ratownik  – kierowca mł. ogn. Koper Krystian
Ratownik  – kierowca st. sekc. Marcin Gozdek
Ratownik  – kierowca sekc. Paweł Cholewiński
Stażysta st. str. Marcin Knap
Stażysta Str. Andrzej Samulak
Dowódca zmiany kpt. Piotr Chlebicki
Zastępca dowódcy zmiany kpt. Mateusz Kowalski
Dowódca sekcji asp. sztab. Krzysztof Gmoch
Dowódca zastępu mł. asp. Alfred Krupa
Starszy ratownik mł. asp. Paweł Słupski
Starszy ratownik – kierowca ogn. Dawid Żurawski
Starszy ratownik – kierowca mł. ogn. Kamil Gardias
Ratownik  – kierowca mł. ogn. Paweł Łubiarz
Ratownik  – kierowca mł. ogn. Piotr Kominek
Ratownik  – kierowca mł. ogn. Sebastian Powroźnik
Ratownik  – kierowca st. sekc. Konrad Kiper
Stażysta st. str. Andrzej Miazga
Dowódca zmiany st. kpt. Mirosław Pitura
Zastępca dowódcy zmiany mł. kpt. Piotr Chamot
Dowódca sekcji asp. sztab. Marek Gmoch
Dowódca zastępu
Starszy ratownik ogn. Tomasz Iwanicki
Starszy ratownik – kierowca st. sekc. Łukasz Smyk
Ratownik – kierowca st. sekc. Mateusz Tarański
Ratownik  – kierowca st. sekc. Marek Gromadzki
Ratownik  – kierowca st. sekc. Wojciech Grudowski
Ratownik  – kierowca st. sekc. Marcin Żurawski
Stażysta st. str. Grzegorz Szczepaniak
Stażysta str. Sławomir Pawłowski

Rejon działania JRG w Tomaszowie Lubelskim obejmuje obszar powiatu tomaszowskiego. Powiat liczy 1487,1 km 2 powierzchni i zamieszkuje go 89800 osób. Położony jest w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego, przy granicy z Ukrainą – przejście drogowe i kolejowe w Hrebennem. Graniczy z powiatami: Biłgoraj, Hrubieszów, Zamość i Lubaczów.

W granicach powiatu znajduje się 12 gmin w tym: 3 gminy miejsko-wiejskie (Tyszowce, Łaszczów,  Lubycza Królewsla) oraz 9 gmin wiejskich. Średnio na 1 km2 przypada 60 osób.
W przeważającej ilości liczba mieszkańców w poszczególnych gminach nie przekracza 10 tys. za wyjątkiem gminy Tomaszów Lubelski, gdzie liczba ta nieznacznie przekracza ww. wartość. Zdecydowaną większość rodzaju zabudowy stanowi zabudowa luźna, gdzie w większości budynki są o konstrukcji niepalnej. Na terenie powiatu za wyjątkiem pojedynczych przypadków, występują budynki niskie, mieszkalne.

Na terenie powiatu znajduje się kilaknaście ważniejszych zakładów przemysłowych. Ważniejsze drogi kołowe to trasy:
-17 na odcinku Krynice-Hrebenne (40km) -850 Tomaszów Lub.-Tyszowce (33km) -853 Tomaszów Lub.-Józefów (30km) -865 Bełżec-Narol (14km)

Główne drogi kolejowe to trasy:
-Siedliska-Nowiny (45km) -Stacja kolejowa Bełżec-węzeł kolejowy

Obszary leśne stanowią 21% ogólnej powierzchni powiatu tomaszowskiego.

Obszar działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim obejmuje szósty pod względem powierzchni i ósmy pod względem ludności powiat województwa lubelskiego. Wśród komend działających w powiatach o liczbie mieszkańców do 100 tys., obszar chroniony przez tut. komendę posiada :
– największą powierzchnię (1488 km2),
– największą liczbę gmin (13),
– największą liczbę jednostek OSP (126), z czego 19 włączonych jest do KSRG.
Przy istniejącym rozkładzie granic administracyjnych i siedzib komend PSP Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Tomaszowie Lubelskim kilka razy w roku dysponowana jest do działań na teren powiatów sąsiednich : zamojskiego (gm.Krasnobród ok. 8 km, gm. Łabunie ok. 18 km), lubaczowskiego woj. podkarpackie (gm. Narol ok. 10 km), biłgorajskiego (gm.Józefów ok. 20 km), a nawet hrubieszowskiego (gm.Werbkowice ok. 34 km).