Sylwester – pamiętaj o obostrzeniach i ograniczeniach!

Przypominamy, że od 24 grudnia 2021 r. obowiązuje Rozporządzenie Porządkowe Nr 28 Wojewody Lubelskiego w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Z rozporządzenia wynika, że zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego obowiązuje do 31 stycznia 2022 r. Wyjątek stanowią 31 grudnia 2021 r. i 1 stycznia 2022 r. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

Wojewoda apeluje, aby używanie wyrobów pirotechnicznych odbywało się z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.

 

Rozporządzenie WL Nr 28 (1)_0

 

Fajerwerki to materiał łatwopalny i wybuchowy – o wysokiej temperaturze palenia i dużym polu rażenia w momencie wybuchu. To nie zabawka, którą można dać dziecku! Zwróć uwagę, że producent (nie bez przyczyny) wskazuje, iż fajerwerków mogą używać tylko osoby powyżej 18 roku życia!

Żeby fajerwerki i petardy stały się bezpieczną atrakcją, musisz pamiętać o kilku zasadach:

 1. kupuj je w sprawdzonych miejscach, by mieć pewność, że były właściwie przechowywane i nie są uszkodzone,
 2. przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi,
 3. nie odpalaj ich w rękach. Jest to przyczyną bardzo wielu poważnych urazów rąk. Jeżeli w instrukcji jest napisane: „nie trzymać w ręku”, to nie trzymaj! Nawet, jeśli ktoś mówił, że nic mu się nie stało…
 4. wypuszczaj je w otwartej przestrzeni,
 5. nie odpalaj ich w pomieszczeniach zamkniętych; w mieszkaniu odbiją się od ściany i mogą zrobić komuś krzywdę (oparzyć, uszkodzić wzrok i słuch) lub doprowadzić do pożaru,
 6. nie odpalaj ich w pobliżu drzew i domów oraz w miejscach narażonych na pożar, np. zakładach przemysłowych, portach lotniczych,
 7. nie odpalaj ich z balkonów, tarasów ani okien,
 8. po ich odpaleniu odsuń się na wskazaną w instrukcji odległość,
 9. nie wbijaj fajerwerków w ziemię; sztuczne ognie lecące do góry, najlepiej odpalać, wkładając je do pustej, szklanej butelki,
 10. nie wrzucaj petard i fajerwerków w miejsca, gdzie mogą znajdować się ludzie lub rzeczy łatwo zapalne,
 11. przewiduj ich tor lotu i miejsce upadku. Pamiętaj – fajerwerki i petardy to otwarte źródła ognia, które mogą być przyczyną pożaru!
 12. nie używaj ich, jeśli jesteś pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Dzieci są zawsze bardzo zainteresowane fajerwerkami i petardami. Zwróć uwagę na swoje dziecko! Nie pozwól mu odpalać wyrobów pirotechnicznych, nawet jeśli bardzo Cię o to prosi! Przypilnuj, by trzymało się z dala od miejsca odpalania fajerwerków. Na pociechę możesz dać mu dużo bezpieczniejsze zimne ognie, ale niech bawi się nimi zawsze pod nadzorem osoby dorosłej.

Niech Sylwester lub inna uroczystość będą wystrzałowe, a nie wybuchowe!

Opracowano w Wydziale Prewencji Społecznej KG PSP na podstawie A. Dobrzyńska, Polak mądry przed szkodą. O pożarach i innych zagrożeniach.

Wypowiedź Agnieszki Tyc-Siembida z Departamentu Nadzoru Rynku UOKiK: Porady dla konsumentów:

Materiały

Fajerwerki – infografika baner.jpg 0.20MB

FAJERWERKI​_TO​_MATERIAŁY​_WYBUCHOWE​_–​_komunikat​_prasowy.doc 0.14MB

Poradnik​_konsumentów​_–​_Ulotka​_informacyjna​_–​_OSTROŻNIE​_Z​_FAJERWERKAMI!.pdf 0.82MB

Raport​_dla​_Komisji​_Europejskiej​_w​_sprawie​_działań​_podjętych​_w​_zakresie​_nadzoru​_rynku​_nad​_wyrobami​_pirotechnicznymi.pdf 0.90MB

Prezentacja prezentacja.pptx 1.72MB

audio 20191228.mp3 4.65MB

Skip to content