Kierownictwo

Komendant Powiatowy
   Państwowej Straży Pożarnej 
w Tomaszowie Lubelskim

st. bryg. mgr inż. Mirosław Michoński

Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej
w Tomaszowie Lubelskim

bryg. mgr inż. Andrzej Bartecki

Skip to content