Ćwiczenia zgrywające jednostek krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz służb współdziałających pod kryptonimem „GRYF -2021” – FILM

W dniu 30 czerwca 2021 r. na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego przeprowadzone zostały ćwiczenia zgrywające jednostek krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz służb współdziałających pod kryptonimem „GRYF -2021”. Założeniem ćwiczeń było doskonalenie czynności ratowniczych podczas zdarzenia ...

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa w przypadku załatwiania spraw urzędowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim nie wymagających osobistego stawiennictwa rekomendujemy korzystanie z możliwości ich załatwienia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej ...

Skip to content