Opinia w sprawie bezp. pożarowego

Wyjaśnienie:

Organ Państwowej Straży Pożarnej (Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim) wydaje opinię, gdy przepis prawa (ustawa, rozporządzenie) tak stanowią, np. dot. wypoczynku dzieci i młodzieży, utworzenia placówki oświatowej, usług hotelarskich.

W związku z powyższym składając wniosek do tut. Komendy należy podać dokładną podstawę prawną, uprawniającą wnioskodawcę do otrzymania opinii właściwego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiotowym zakresie.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt tel. z funkcjonariuszem Wydziału – 84 661 80 25.

Skip to content