Dotacje dla OSP 2023

adres e-mail do składania wniosków dotacji: operacyjna@straz-tomaszowlubelski.idsl.pl

 

Jednostki OSP zainteresowane otrzymaniem wsparcia finansowego zobowiązane są przesłać do dnia 19 kwietnia 2023 r.  na adres: operacyjna@straz-tomaszowlubelski.idsl.pl scan wypełnionego wniosek o przyznanie dofinasowania.  Osoba prowadząca sprawę; st. kpt. Artur Kaczkowski tel. 0-84 661 80 26, 506 143 167.

Wnioski dotacji MDP-25 należy przesłać do dnia 21 kwietnia 2023 r. operacyjna@straz-tomaszowlubelski.idsl.pl wraz ze scanem uchwały o powołaniu MDP.

Jednostki wnioskujące o remont strażnicy powinny dołączyć do zapotrzebowania opis prac remontowych. Jeżeli właścicielem strażnicy jest urząd gminy/miasta należy dołączyć dokument potwierdzający możliwość korzystania przez jednostkę z obiektu przez najbliższe 5 lat. W ramach przedmiotowej dotacji jednostki mogą realizować zakupy w zakresie wydatków bieżących – tj. o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 10 tys. zł. W przypadku realizacji remontu strażnicy wartość zadania może przekraczać kwotę 10 tys. zł. W procesie wnioskowania o udzielenie dotacji należy przestrzegać poniższych wytycznych:

 1. W celu efektywnego i skutecznego wykorzystania środków finansowych, wnioskowana przez jednostkę ochotniczej straży pożarnej kwota dotacji powinna wynikać z rzetelnej i precyzyjnej kalkulacji odzwierciedlającej rzeczywiste koszty realizacji zadania.
 2. Udzielenie dotacji uwarunkowane jest zapewnieniem finansowania zakupów także ze środków pozyskanych z innych źródeł.
 3. Możliwy jest zakup wyłącznie wyposażenia oraz usług ujętych w zakresie przedmiotowym dotacji.
 4. Zgodnie z zakresem przedmiotowym dotacji w ramach przedsięwzięcia „remont strażnicy” mogą być przyznane środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remonty obiektów strażnic w części związanej z zapewnieniem gotowości bojowej. Nie należy w tej pozycji planować wydatków inwestycyjnych związanych z budową nowych czy rozbudową istniejących strażnic.
 1. Tryb i zasady udzielania dotacji w 2023 r. Tryb i zasady 2023
 2. Zakres przedmiotowy dotacji (asortyment) KSRG Asortyment dotacji KSRG 2023
 3. Zakres przedmiotowy dotacji (asortyment) MSWiA   Asortyment MSWiA 2023
 4. Zakres przedmiotowy dotacji (asortyment) MDP-25   Asortyment MDP-25 2023
 5. Wniosek o dofinasowanie  KSRG / MSWiA / MDP 2022 Wniosek o dofinansowanie KSRG /MSWiA/MDP 2023
 6. Opis prac remontowych 2022   Opis prac remontowych 2023

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia na ubranie specjalne dla jednostek OSP – 15 maja 2019 r. Ubranie specjalne
 2. Opis Przedmiotu Zamówienia na samochód GBA 4×2 dla jednostek OSP GBA 4×2
 3. Opis Przedmiotu Zamówienia na samochód GBA 4×4 dla jednostek OSP GBA 4×4
 4.  Standard samochodu GBA dla OSP KSRG i planowanych do włączenia do KSRG Standard GBA KSRG
 5. Standard samochodu GBA dla jednostek OSP spoza KSRG Standard GBA poza KSRG
 6. Pismo KG PSP w sprawie remontów strażnic Pismo KG PSP w sprawie remontów
 7. Wzór oświadczenie oprocentowanie konta OSP Wzór oprocentowanie konta
 8. Przykładowy opis faktury Przykładowy opis faktury Dotacja MSWiA
 9. Przykładowy opis faktury Przykładowy opis faktury Dotacja KSRG
Skip to content