Dotacje dla OSP 2021

adres e-mail do składania wniosków dotacji: operacyjna@straz-tomaszowlubelski.idsl.pl

DOTACJA „COVID-19” 2021

 1. „Tryb i zasady udzielania dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”Tryb i zasady udzielania dotacji COVI-19
 2. Zakres rzeczowy dofinasowania dla OSP COVID-19 Zakres rzeczowy COVID-19
 3. Wzór o udzielenie wniosku dofinasowania COVID-19 (doc) Wzór wniosku COVID-19

DOTACJA MSWIA 2021

 1. Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2021 roku Tryb i zasady dotacji MSWiA 2021
 2. Zakres przedmiotowy dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” w roku 2021  Asortyment MSWiA 2021
 3. Wzór wnioski zakupy bieżące   Wniosek MSWiA 2021

DOTACJA KSRG 2021

 1. Tryb i zasady udzielania dotacji z budżetu państwa na zadanie publiczne pod tytułem: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” Tryb i zasady udzielania KSRG 2021
 2. Zakres przedmiotowy dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” w roku 2021 Asortyment dotacji KSRG 2021
 3. Wzór wnioski zakupy bieżące   Wniosek KSRG 2021

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia na ubranie specjalne dla jednostek OSP – 15 maja 2019 r. Ubranie specjalne
 2. Opis Przedmiotu Zamówienia na samochód GBA 4×2 dla jednostek OSP GBA 4×2
 3. Opis Przedmiotu Zamówienia na samochód GBA 4×4 dla jednostek OSP GBA 4×4
 4.  Standard samochodu GBA dla OSP KSRG i planowanych do włączenia do KSRG Standard GBA KSRG
 5. Standard samochodu GBA dla jednostek OSP spoza KSRG Standard GBA poza KSRG
 6. Pismo KG PSP w sprawie remontów strażnic Pismo KG PSP w sprawie remontów
 7. Naklejka MSWiA Naklejka MSWiA
 8. Tablica MSWiA Tablica MSWiA
 9. Wzór oświadczenie oprocentowanie konta OSP Wzór oprocentowanie konta
 10. Opis prac remontowych 2020 Opis prac remontowych 2020
 11. Przykładowy opis faktury  Przykładowy opis faktury Covid 5000
 12. Przykładowy opis faktury Przykładowy opis faktury Dotacja MSWiA
 13. Przykładowy opis faktury Przykładowy opis faktury Dotacja KSRG
Skip to content