Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim
ul. dr. Janusza Petera 7, 22-600 Tomaszów Lubelski

E-mail.: kp_tomaszowlubelski(at)straz.lublin.pl
E-mail.: psk_tomaszowlubelski(at)straz.lublin.pl

NIP: 9211658362
REGON: 950371502

Elektronicznie za pomocą platformy ePUAP:
/8ku9e07jm2/SkrytkaESP

Tel. 84 661 80 00 – Centrala
Tel. 84 661 80 10 – Sekretariat Komendanta Powiatowego PSP
Tel. 84 661 80 20 – Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP
Fax 84 664 35 88

84 661 80 14 – Sekcja Organizacyjno-Kadrowa
84 661 80 15  – Sekcja Finansów
84 661 80 17 – Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna
84 661 80 18 – Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna
84 661 80 25 – Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy Naczelnik
84 661 80 26 – Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy Z-ca Naczelnika
84 661 80 31 – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Dowódca JRG
84 661 80 32 – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Z-ca Dowódcy JRG

Skargi/wnioski

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim  lub upoważniony Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 13:00 – 16:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim pod numerem telefonu (84) 661 80 10.

Skargi i wnioski można składać:

 listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim, ul. dr. Janusza Petera 7, 20-600 Tomaszów Lubelski
– osobiście w sekretariacie KP PSP przy ul. dr. Janusza Petera 7 w godz. 7.30-15.30
– za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres elektroniczna skrzynka podawcza zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”
– faxem na nr (84) 66 43 588

Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:
– imię i nazwisko wnoszącego,
– dokładny adres do korespondencji.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5MB.

Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

Formularz kontaktowy


Skip to content