Obchody XXV-lecia powstania Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Tomaszowie Lubelskim

30 września 2021 r. odbyło się spotkanie związane z obchodami XXV-lecia powstania Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Tomaszowie Lubelskim. Spotkanie zorganizowano w lokalu „Szewska Pasja” w miejscowości Tyszowce.

Uroczystość rozpoczął Prezes Koła kol. Piotr Grząśko, który przywitał przybyłych gości w osobach: Prezesa Zarządu Wojewódzkiego kol. Stanisława Marka oraz kolegów przewodniczących z kół Hrubieszów, Biłgoraj i Zamość.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili również burmistrz Tyszowiec Andrzej Podgórski, Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim st. bryg. Mirosław Michoński, Zastępca bryg. Andrzej Bartecki i Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł. bryg. Paweł Chromiec.

Dalszą część poprowadził kol. Grzegorz Mazurkiewicz, który przedstawił 25 letni okres działalności koła w formie prezentacji multimedialnej.

Następnie poproszono przybyłych gości o zabranie głosu, którzy nie szczędzili ciepłych słów

pod kontem działalności naszego koła.

Na koniec wszystkich uczestników spotkania podjęto uroczystym obiadem.

Skip to content