Obowiązują nowe „Zasady organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w KSRG”

Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Arkadiusz Przybyła zatwierdził „Zasady organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w KSRG”. W związku z powyższym, przestały obowiązywać dotychczasowe „Zasady organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym”, zatwierdzone w 2013 r.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w nowym dokumencie obejmują:

  • rozszerzenie minimalnego wyposażenia sprzętowego do realizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w zakresie podstawowych czynności ratowniczych;
  • reorganizację oraz rozszerzenie poziomów gotowości specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego, które uwzględniają samochód dekontaminacyjny, laboratorium oraz działania przy użyciu robotów i dronów;
  • organizację prac stałego zespołu KG PSP ds. ratownictwa chemicznego i ekologicznego, do zadań którego będzie należało w szczególności analizowanie stanu ratownictwa chemicznego i ekologicznego w KSRG oraz proponowanie komendantowi głównemu PSP kierunków rozwoju;
  • organizację dekontaminacji wstępnej;
  • organizację działań ratowniczych podczas zdarzeń radiacyjnych;
  • uwzględnienie współpracy z właściwymi organami i podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych czynnikiem biologicznym;
  • uwzględnienie organizacji działań podczas wystąpienia zagrożenia z niezidentyfikowaną przesyłką.

Nowe zasady organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej KG PSP Co robimy /  Kształcenie w PSP /  Baza wiedzy / Ratownictwo chemiczne i ekologiczne / Przydatne dokumenty i informacje/ Dokumenty Rchem  LINK

 

Opracowanie: Biuro Planowania Operacyjnego KG PSP

Skip to content