Podsumowanie 2021 roku – statystyka

W roku 2021 tomaszowscy strażacy odnotowali ogółem 899 zdarzeń, w tym: 195 pożarów 673 miejscowych zagrożeń oraz 31 fałszywych alarmów. Ogółem liczba zdarzeń w stosunku do roku 2020 zmalała o 378 (-29,7 %).

 

Rodzaj zdarzenia 2020 2021 Różnica
Ilość Ilość liczbowo %
Pożary 256 195 – 61 -23,8 %
Miejscowe zagrożenia 984 673 – 311 -31,6 %
Alarmy fałszywe 38 31 – 7 -18,4%
Suma 1278 899 – 379 -29,7%

 

Największa ilość zdarzeń w roku 2021 miała miejsce na terenie miasta Tomaszów Lubelski (224) oraz gminy Tomaszów Lubelski (102). Podczas miejscowych zagrożeń życie straciło 6 osób. W grupie pożarów ofiar śmiertelnych nie odnotowano.

Najczęstszymi przyczynami wystąpienia miejscowych zagrożeń na terenie powiatu tomaszowskiego były interwencje o charakterze medycznym (218) przede wszystkim związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom epidemiologicznym tj. rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 (łącznie 177 interwencji) tj:

– 128 dowóz osób potrzebujących z miejsca zamieszkania do punktów szczepień przeciw COVID-19;

– 34 pomoc w transporcie personelu medycznego do punktów szczepień;

– 5 transport materiałów dezynfekcyjnych, masek itp.;

– 3 pomoc w rozładunku butli z tlenem medycznym na potrzeby szpitala powiatowego;

– 3 inne działania.

Oprócz wyżej wymienionych najczęstszymi przyczynami wystąpienia miejscowych zagrożeń na terenie powiatu tomaszowskiego w 2021 roku  były zdarzenia w komunikacji drogowej oraz interwencje powodowane przez silne wiatry. W grupie pożary najwięcej interwencji odnotowano w kategoriach: budynki mieszkalne (97), uprawy rolnictwo (47) oraz inne obiekty (25). Wartość szacunkowych strat określono na 4908 tys. zł a wartość uratowanego mienia oszacowano na 6270 tys. zł.

 

Opracowano:

Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy KP PSP Tomaszów lub.

Skip to content