Strażak – Prawdziwy Bohater wsi

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłosił konkurs pod nazwą „Strażak – Prawdziwy Bohater wsi”.  Przedmiotem Konkursu jest najlepsze przedstawienie działalności społecznej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy, gdzie OSP ma swoją siedzibę, na obszarach wiejskich Województwa Lubelskiego (praca konkursowa) w następujących formach:
– prezentacja multimedialna lub
– film (utwór audiowizualny) lub
–  prezentacja albumu w wersji papierowej.
Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w terminie od dnia ogłoszenia Konkursu do dnia 26 listopada 2021 r. do godziny 23:59 (obowiązuje data wpływu zgłoszenia do siedziby Organizatora). Prace zgłoszone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.
Prace Konkursowe z kompletną dokumentacją ich zgłoszenia do Konkursu należy dostarczyć w kopercie z dopiskiem „Strażak – Prawdziwy Bohater wsi”: osobiście (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin) lub przesłać pod adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin. Nagrodami w konkursie będą Vouchery na dedykowane kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Zdobędzie je 20 jednostek z najwyższą liczbą punktów. Każdy kto ukończy kurs uzyska tytuł ratownika.

 

Serdecznie zapraszamy jednostki OSP do udziału w konkursie.

 

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego:

https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/strazak-prawdziwy-bohater-wsi/

Skip to content