Wręczenie czeków programu grantowego „ORLEN dla Strażaków”

4 października 2021 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim wręczone zostały czeki programu grantowego „ORLEN dla Strażaków”, którego organizatorem jest Fundacja ORLEN.

Czeki wręczył Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Tomasz Zieliński w obecności Starosty Tomaszowskiego Henryka Karwana oraz Komendanta Powiatowego PSP w Tomaszowie Lub. st. bryg. Mirosława Michońskiego.

Celem Programu jest wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez dofinansowanie lub sfinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego w realizacji zadań Wnioskodawców, w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami na terenie działania wnioskodawców.

W tegorocznej edycji granty otrzymały następujące jednostki OSP: Majdan Górny, Nowosiółki, Tarnawatka, Telatyn, Ruda Żurawiecka, Zadnoga i Majdan Krynicki.

Skip to content