Powiatowy Dzień Strażaka 2023

14 maja 2023 roku w Perespie odbyła się uroczystość z okazji Powiatowego Dnia Strażaka połączona z Jubileuszem 100 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Perespie. Obchody rozpoczęły się od Mszy Świętej w intencji wszystkich strażaków w kościele pw. Św. Michała Archanioła, którą sprawowali: proboszcz parafii Ks. Czesław Szczerba oraz Kanclerz Kurii Diecezjalnej Ks. Sylwester Zwolak.

Po uroczystej Mszy, pododdziały, poczty sztandarowe i zaproszeni goście przemaszerowali na miejsce uroczystości – plac  przy remizie OSP Perespa, gdzie dowódca uroczystości st. kpt. Mirosław Pitura złożył meldunek Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie – st. bryg. Mirosławowi Buremu. Następnie podniesiono flagę państwową na maszt oraz odegrano hymn narodowy.
W dalszej części uroczystości Burmistrz Tyszowiec Pan Andrzej  Podgórski przywitał wszystkich obecnych gości. Podczas uroczystego apelu:

  • Odznaczono „Złotym Znakiem Związku OSP RP” jednostkę OSP Perespa;
  • Wręczono decyzję Komendanta Głównego PSP w Warszawie o włączeniu OSP Perespa do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;
  • Zasłużonym strażakom wręczone zostały awanse na wyższe stopnie służbowe oraz następujące odznaki i medale:
  • Brązowa Odznaka Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej;
  • Złoty Znak Związku OSP RP oraz Medale im. Bolesława Chomicza;
  • Złote, Srebrne i Brązowe Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa;
  • Złote, Srebrne i Brązowe Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa Województwa Lubelskiego;
  • Wręczono podziękowania dla Osób i jednostek OSP zaangażowanych w niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy;
  • Wręczono nagrody laureatom Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego ZOSP RP.

Obchody zakończyły okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości, w których dziękowali za trud wkładany w pełnienie służby, oddanie i poświęcenie.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, kierownicy i komendanci współpracujących służb i instytucji oraz emerytowani Komendanci PSP.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta OSP Tomaszów Lubelski pod batutą kapelmistrza mjr rez. Bogdana Pałczyńskiego.

Wszystkim awansowanym, wyróżnionym i odznaczonym serdecznie gratulujemy.

Tekst / Foto: st. kpt. Artur Kaczkowski KP PSP Tomaszów Lub.

Skip to content