DOTACJA „COVID” 2021

Przypominamy, że zgodnie z zatwierdzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji dokumentem pn. ”Tryb i zasady udzielania dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19..” jednostki OSP deklarujące przystąpienie do udziału w Narodowym Programie Szczepień poprzez udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 mogą składać wnioski o udzielenie przedmiotowego dofinansowania (w kwocie do 5000 zł).

Wypełnione oraz podpisane zgodnie z KRS wnioski należy składać droga elektroniczną na adres: operacyjna@straz-tomaszowlubelski.idsl.pl lub osobiście do tut. komendy

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 maja 2021 r. do godz. 10.00

Wniosek, wykaz asortymentu oraz tryb i zasady udzielania dotacji dostępne są na stronie internetowej Komendy w zakładce OSP – DOTACJE OSP 2021 – DOTACJA „COVID-19” 2021.

Prosimy o weryfikację oraz sprawdzenie aktywności kont bankowych jednostek !!!