Kierownictwo

 Komendant Powiatowy 
   Państwowej Straży Pożarnej 
w Tomaszowie Lubelskim

bryg. mgr inż. Andrzej Mandziuk

Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej
w Tomaszowie Lubelskim
 
 
bryg. mgr inż. Andrzej Bartecki