Obszar chroniony

Rejon działania JRG w Tomaszowie Lubelskim obejmuje obszar powiatu tomaszowskiego. Powiat liczy 1487,1 km 2 powierzchni i zamieszkuje go 85 350 osób. Położony jest w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego, przy granicy z Ukrainą – przejście drogowe i kolejowe w Hrebennem. Graniczy z powiatami: Biłgoraj, Hrubieszów, Zamość i Lubaczów.

W granicach powiatu znajduje się 12 gmin w tym: 3 gminy miejsko-wiejskie (Tyszowce, Łaszczów,  Lubycza Królewska) oraz 9 gmin wiejskich. Średnio na 1 km2 przypada 60 osób.
W przeważającej ilości liczba mieszkańców w poszczególnych gminach nie przekracza 10 tys. za wyjątkiem gminy Tomaszów Lubelski, gdzie liczba ta nieznacznie przekracza ww. wartość. Zdecydowaną większość rodzaju zabudowy stanowi zabudowa luźna, gdzie w większości budynki są o konstrukcji niepalnej. Na terenie powiatu za wyjątkiem pojedynczych przypadków, występują budynki niskie, mieszkalne.

Na terenie powiatu znajduje się kilkanaście ważniejszych zakładów przemysłowych. Ważniejsze drogi kołowe to trasy:
– droga krajowa nr 17 na odcinku Krynice-Hrebenne (40km), drogi powiatowe:  nr 850 Tomaszów Lub.-Tyszowce (33km); nr  853 Tomaszów Lub.-Józefów (30km); nr 865 Bełżec-Narol (14km)

Obszar działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim obejmuje szósty pod względem powierzchni i ósmy pod względem ludności powiat województwa lubelskiego. Wśród komend działających w powiatach o liczbie mieszkańców do 100 tys., obszar chroniony przez tut. komendę posiada :
– największą powierzchnię (1488 km2),
– największą liczbę gmin (13),
– największą liczbę jednostek OSP (126), z czego 22 włączonych jest do KSRG.

Obszary chronione na terenie powiatu tomaszowskiego.

W celu zapewnienia sprawnego i skutecznego podjęcia zadań ratowniczych
w jak najkrótszym czasie (dysponowanie sił i środków KSRG) oraz zapobieganiu
i likwidowaniu zagrożeń wyznaczono obszary chronione, które zostały objęte zakresem działania Komendy Powiatowej PSP  w Tomaszowie Lubelskim. Najdalsze tereny powiatu położone  w znacznej odległości od JRG Tomaszów Lub. (okolice miejscowości Poturzyn – Gmina Telatyn) chronione są zaś przez Komendę Powiatową PSP Hrubieszów.

  1. Obszar chroniony – Zamość (6757,39 ha). teren Gminy Krasnobród z miejscowościami: Borki, Dominikanówka, Husiny, Krasnobród, Majdan Mały, Majdan Wielki, Nowa Wieś, Przejma, Saki, Szur, Wólka Husińska, Zielone. Obszar chroniony funkcjonuje gdy nie ma posterunku JRG Zamość w Krasnobrodzie, czyli od 1października do 31 maja.
  2. Obszar chroniony – Lubaczów (6670 ha). teren Gminy Narol z miejscowościami: Podlesina, Kadłubiska, Narol – Wieś, Lipie, Jacków Ogród, Łukawica, Chlewiska, Wola Wielka, Huta Różaniecka.
  3. Obszar chroniony – Biłgoraj (1905,2 ha). teren Gminy Józefów z miejscowościami: Długi Kąt, Czarny Las, Stanisławów, Czarny Las Kolonia.
  4. Obszar chroniony – Hrubieszów (1219,84 ha). teren Gminy Telatyn z miejscowościami: Poturzyn, Kolonia Poturzyn, Majdan, objęte zakresem działania KP PSP Hrubieszów.