Obszar chroniony

Obszarem chronionym Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim jest teren powiatu tomaszowskiego oraz dodatkowo określone w porozumieniach komendantów powiatowych/miejskich tereny administracyjne sąsiednich powiatów tj. zamojskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego i lubaczowskiego (woj. podkarpackie).

Chroniona część administracyjna powiatu zamojskiego o pow. 6 757,39 ha obejmuje 14 miejscowości gminy Krasnobród, tj. m. Borki, Dominikanówka, Husiny, Krasnobród, Majdan Mały, Majdan Wielki, Nowa Wieś, Przejma, Saki, Szur, Wólka Husińska, Zielone – czasowo w okresie od 1 października do 31 maja. Obszar chroniony części powiatu biłgorajskiego obejmuje obszar 1 905,20 ha, w tym 4 miejscowości gminy Józefów: Długi Kąt, Czarny Las, Stanisławów, Czarny Las Kolonia. Chroniona część powiatu lubaczowskiego obejmuje teren 6 670 ha gminy Narol z 9 miejscowościami: Podlesina, Kadłubiska, Narol-Wieś, Lipie, Jacków Ogród, Łukawica, Chlewiska, Wola Wielka, Huta Różaniecka.

Z kolei część powiatu tomaszowskiego w gminie Telatyn o pow. 1 219,84 ha z miejscowościami Poturzyn, Kolonia Poturzyn oraz Majdan z uwagi na wymagane operacyjne czasy dojazdu odpowiednich sił i środków chroniona jest dodatkowo przez Komendę Powiatową PSP w Hrubieszowie.

Powiat Tomaszów Lubelski liczy 1 487,10 km 2 powierzchni i zamieszkuje go 82 762 osób. Położony jest w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego. Graniczy z Ukrainą  oraz powiatami: Zamość, Biłgoraj, Hrubieszów i Lubaczów (woj. podkarpackie).

Obszar chroniony KP PSP w Tomaszowie Lubelskim operacyjnie zabezpieczają Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Tomaszowie Lubelskim oraz 22 jednostki OSP KSRG z terenu powiatu. Dodatkowo krajowy system ratowniczo-gaśniczy KSRG na powiecie wspomagają pozostałe operacyjnie aktywne jednostki OSP typu „S” oraz „M”.

Mapa obszaru chronionego KP PSP w Tomaszowie Lubelskim

Skip to content