Komórki organizacyjne

Obsada wydziału:

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno – Rozpoznawczego  – st. kpt. mgr Ryszard Neć

Telefon 84 664 44 88 wew. 29

Starszy specjalista – kpt. mgr inż. Artur Kaczkowski

Telefon 84 664 44 88 wew.37

 

Stanowisko Kierowania KP PSP:

Dyżurny Operacyjny: asp. sztab. Dariusz Bryk

Dyżurny Operacyjny:  kpt. mgr inż. Jacek Kamiński

Dyżurny Operacyjny: asp. mgr Zenon Torba

Starszy Dyżurny Stanowiska Kierowania: asp. mgr inż. Jan Bezpalko

p.o. Dyżurny Stanowiska Kierowania:  st. asp. Jacek Krawczyk

p.o. Dyspozytor: mł. ogn. Piotr Kozyra

Obsada sekcji:

 

Technik: sekc. mgr Monika Wybranowska

Obsada sekcji:

 

St. inspektor ds. kadrowo – organizacyjnych  – asp. Jakub Stępora

St. inspektor ds. kadrowo – organizacyjnych  – mgr Anna Skroban

Telefon 84 664 44 88 wew. 40

Obsada sekcji:

 

Starszy Inspektor Sztabowy ds. Kwatermistrzowskich: asp. sztab. Wojciech Krawczyk

Inspektor ds. Kwatermistrzowskich – Mirosław Buczak

Pracownik gospodarczy – Radosława Chmura

Pracownik gospodarczy – Stanisław Gozdek