Zaświadczenie o działaniach ratowniczych

Przykładowy wzór „Podania” o wydanie zaświadczenia o prowadzonych działaniach ratowniczych.