Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego

Funkcję nieetatowego Rzecznika Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim pełni:

Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

mł. bryg. mgr  inż. Jacek Zwolak

Tel. kontaktowy:

84 664 4488 wewn. 26

Tel. kom. 608 349 180