Dotacje dla OSP

  1.  Zakres przedmiotowy dotacji dla jednostek włączonych do KSRG na 2019 rok
    Asortyment dotacji OSP KSRG 2019
  2. Zakres przedmiotowy dotacji MSWiA dla jednostek OSP na rok 2019  Asortyment MSWiA 2019
  3. Opis Przedmiotu Zamówienia na ubranie specjalne dla jednostek OSP – aktualizacja 15 maja 2019 r. Ubranie specjalne
  4. Opis Przedmiotu Zamówienia na samochód GBA 4×2 dla jednostek OSP GBA 4×2
  5. Opis Przedmiotu Zamówienia na samochód GBA 4×4 dla jednostek OSP GBA 4×4
  6.  Standard samochodu GBA dla jednostek OSP włączonych do KSRG i planowanych do włączenia do KSRG Standard GBA KSRG
  7. Standard samochodu GBA dla jednostek OSP spoza KSRG Standard GBA poza KSRG
Rozliczanie dotacji OSP 2019