Dotacje dla OSP 2021

adres e-mail do składania wniosków dotacji: operacyjna@straz-tomaszowlubelski.idsl.pl

DOTACJA „COVID-19” 2021

 1. „Tryb i zasady udzielania dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”Tryb i zasady udzielania dotacji COVI-19
 2. Zakres rzeczowy dofinasowania dla OSP COVID-19 Zakres rzeczowy COVID-19
 3. Wzór o udzielenie wniosku dofinasowania COVID-19 (doc) Wzór wniosku COVID-19

DOTACJA MSWIA 2021

 1. Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2021 roku Tryb i zasady dotacji MSWiA 2021
 2. Zakres przedmiotowy dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” w roku 2021  Asortyment MSWiA 2021
 3. Wzór wnioski zakupy bieżące   Wniosek MSWiA 2021

DOTACJA KSRG 2021

 1. Tryb i zasady udzielania dotacji z budżetu państwa na zadanie publiczne pod tytułem: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” Tryb i zasady udzielania KSRG 2021
 2. Zakres przedmiotowy dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” w roku 2021 Asortyment dotacji KSRG 2021
 3. Wzór wnioski zakupy bieżące   Wniosek KSRG 2021

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia na ubranie specjalne dla jednostek OSP – 15 maja 2019 r. Ubranie specjalne
 2. Opis Przedmiotu Zamówienia na samochód GBA 4×2 dla jednostek OSP GBA 4×2
 3. Opis Przedmiotu Zamówienia na samochód GBA 4×4 dla jednostek OSP GBA 4×4
 4.  Standard samochodu GBA dla OSP KSRG i planowanych do włączenia do KSRG Standard GBA KSRG
 5. Standard samochodu GBA dla jednostek OSP spoza KSRG Standard GBA poza KSRG
 6. Pismo KG PSP w sprawie remontów strażnic Pismo KG PSP w sprawie remontów
 7. Naklejka MSWiA Naklejka MSWiA
 8. Tablica MSWiA Tablica MSWiA
 9. Wzór oświadczenie oprocentowanie konta OSP Wzór oprocentowanie konta
 10. Opis prac remontowych 2020 Opis prac remontowych 2020