Dotacje dla OSP 2024

adres e-mail do składania wniosków dotacji: operacyjna@straz-tomaszowlubelski.idsl.pl

Jednostki OSP zainteresowane otrzymaniem wsparcia finansowego zobowiązane są przesłać do dnia 6 maja 2024 r. do godz. 9.00 na adres: operacyjna@straz-tomaszowlubelski.idsl.pl scan wypełnionego wniosek o przyznanie dofinasowania.  Osoba prowadząca sprawę; st. kpt. Artur Kaczkowski tel. 0-84 661 80 26, 506 143 167.

Jednostki wnioskujące o remont strażnicy powinny dołączyć do zapotrzebowania opis prac remontowych. Jeżeli właścicielem strażnicy jest urząd gminy/miasta należy dołączyć dokument potwierdzający możliwość korzystania przez jednostkę z obiektu przez najbliższe 5 lat. W ramach przedmiotowej dotacji jednostki mogą realizować zakupy w zakresie wydatków bieżących – tj. o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 10 tys. zł. W przypadku realizacji remontu strażnicy wartość zadania może przekraczać kwotę 10 tys. zł.

 1. Tryb i zasady udzielania dotacji w 2024 r. Tryb i zasady 2024
 2. Zakres przedmiotowy dotacji (asortyment) KSRG Asortyment KSRG 2024
 3. Zakres przedmiotowy dotacji (asortyment) MSWiA   Asortyment MSWiA 2024
 4. Wniosek o dofinasowanie  KSRG / MSWiA  2024 Wniosek o dofinansowanie KSRG /MSWiA 2024
 5. Opis prac remontowych 2024   Opis prac remontowych 2024

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia na ubranie specjalne dla jednostek OSP – 15 maja 2019 r. Ubranie specjalne
 2. Opis Przedmiotu Zamówienia na samochód GBA 4×2 dla jednostek OSP GBA 4×2
 3. Opis Przedmiotu Zamówienia na samochód GBA 4×4 dla jednostek OSP GBA 4×4
 4.  Standard samochodu GBA dla OSP KSRG i planowanych do włączenia do KSRG Standard GBA KSRG
 5. Standard samochodu GBA dla jednostek OSP spoza KSRG Standard GBA poza KSRG
 6. Pismo KG PSP w sprawie remontów strażnic Pismo KG PSP w sprawie remontów
 7. Wzór oświadczenie oprocentowanie konta OSP Wzór oprocentowanie konta
 8. Przykładowy opis faktury Przykładowy opis faktury Dotacja MSWiA
 9. Przykładowy opis faktury Przykładowy opis faktury Dotacja KSRG

W procesie wnioskowania o udzielenie dotacji należy przestrzegać poniższych wytycznych:

 1. W celu efektywnego i skutecznego wykorzystania środków finansowych, wnioskowana przez jednostkę ochotniczej straży pożarnej kwota dotacji powinna wynikać z rzetelnej i precyzyjnej kalkulacji odzwierciedlającej rzeczywiste koszty realizacji zadania.
 2. Udzielenie dotacji uwarunkowane jest zapewnieniem finansowania zakupów także ze środków pozyskanych z innych źródeł.
 3. Możliwy jest zakup wyłącznie wyposażenia oraz usług ujętych w zakresie przedmiotowym dotacji.
 4. Zgodnie z zakresem przedmiotowym dotacji w ramach przedsięwzięcia „remont strażnicy” mogą być przyznane środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remonty obiektów strażnic w części związanej z zapewnieniem gotowości bojowej. Nie należy w tej pozycji planować wydatków inwestycyjnych związanych z budową nowych czy rozbudową istniejących strażnic.
Skip to content