Materiały dla OSP

Informacje szczegółowe w zakresie dostępu do materiałów szkoleniowych dla OSP zamieszczonych na stronie www.platforma.wint.pl

 

Aby uczestnik szkolenia podstawowego mógł korzystać z materiałów szkoleniowych dla OSP zamieszczonych na stronie www.platforma.wint.pl konieczne jest pozyskanie kodu dostępu właściwego jego jednostce OSP.

W tym celu przedstawiciel Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP:

1.    loguje się na stronie www.osp.org.pl (jest to ta sama strona internetowa, na której co roku ZOG wypełnia sprawozdania) i klika zakładkę po lewej stronie „Kody do platformy e-learningowej”, na ekranie pojawiają się kody (ośmiocyfrowy ciąg liczb)  potrzebne do zalogowania (przypisane dla każdej jednostki OSP z  terenu gminy),

2.    tak otrzymany, właściwy kod dostępu przekazuje uczestnikowi szkolenia podstawowego zgłoszonemu/skierowanemu na szkolenie z danej jednostki OSP.

Dalsze postępowanie w zakresie dostępu do materiałów szkoleniowych realizuje uczestnik szkolenia, który:

  1. na komputerze z dostępem do Internetu uruchamia dowolną przeglądarkę internetową i w pasku adresowym wpisuje adres: www.platforma.wint.pl; po pojawieniu się ekranu startowego platformy, po prawej stronie, w oknie „Zaloguj się”,  w okienku „Kod” wpisuje kod swojej OSP (uzyskany od przedstawiciela Zarządu Oddziału Gminnego) i klika „Wejdź”, następnie wybiera prawy panel „platforma edukacyjna dla jednostek OSP/PSP”,
  2. otwiera się nowe okno „Zaloguj się”, klika odnośnik „Rejestracja”,
  3. wypełnia wyświetlony formularz „Moje konto” uzupełniając wszystkie pola prawdziwymi własnymi danymi (dane te są niezbędne do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i będą one weryfikowane podczas realizacji dalszej części kursu w Komendzie Powiatowej PSP   w Tomaszowie Lubelskim), zatwierdza je klikając na „Rejestruj”; ponownie wybiera prawy panel „platforma edukacyjna dla jednostek OSP/PSP” i już ma dostęp do materiałów szkoleniowych.

Wpisane hasło i login należy zachować, bowiem będą one każdorazowo wymagane podczas korzystania z platformy edukacyjnej.

Uczestnicy szkolenia podstawowego realizują zajęcia teoretyczne w oparciu o materiały szkoleniowe udostępnione na platformie w „Część II – Ratownictwo”: szkolenie podstawowe cz. I oraz szkolenie podstawowe cz. II.

 

Wymagany na egzaminie zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych uczestnika szkolenia podstawowego obejmuje:

·   wszystkie 13 tematów ujętych w szkoleniu podstawowym cz. I  oraz

· 4 tematy:  taktyka gaszenia pożarów, sprzęt ochrony dróg oddechowych, ratowniczy sprzęt mechaniczny i podstawowe zadania strażaków ratowników OSP w czasie działań chemiczno – ekologicznych ujęte w szkoleniu podstawowym cz. II.

Zachęcamy wszystkich strażaków OSP do skorzystania z możliwości poszerzenia swojej wiedzy z wykorzystaniem e-learningu.

Skip to content