DOTACJA „COVID” 2021

Przypominamy, że zgodnie z zatwierdzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dokumentem pn. ”Tryb i zasady udzielania dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19..” jednostki OSP deklarujące przystąpienie do udziału w Narodowym Programie Szczepień poprzez udzielanie pomocy ...

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa w przypadku załatwiania spraw urzędowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim nie wymagających osobistego stawiennictwa rekomendujemy korzystanie z możliwości ich załatwienia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej ...