Kampania STOP pożarom traw

Kampania ma na celu zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi w zakresie zagrożeń związanych z podpalaniem nieużytków rolnych. Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach ...

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa w przypadku załatwiania spraw urzędowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim nie wymagających osobistego stawiennictwa rekomendujemy korzystanie z możliwości ich załatwienia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej ...