Kontakt

Tel. 84 6644480
Tel. 84 6644488
Tel. 84 6644489
Fax 84 6643588

Skargi/wnioski

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim  lub upoważniony Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 13:00 – 16:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim pod numerem telefonu (84) 664 44 80, 88, 89.

Skargi i wnioski można składać:

 listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim, ul. Petera 7, 20-600 Tomaszów Lubelski
– osobiście w sekretariacie KP PSP przy ul. Petera 7 w godz. 7.30-15.30
– za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres elektroniczna skrzynka podawcza zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”
– faxem na nr (84) 66 43 588

Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:
– imię i nazwisko wnoszącego,
– dokładny adres do korespondencji.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5MB.

Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

Formularz kontaktowy