Kolejna wizytacja obozu harcerskiego na terenie powiatu tomaszowskiego

27 sierpnia 2021 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim  dokonali rozpoznania terenu obozowiska zlokalizowanego na  terenach leśnych powiatu tomaszowskiego.  Organizatorem obozu jest Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Lubelski.

Obozowisko utworzone zostało w dniu 25 sierpnia na terenie leśnictwa Tomaszów Lubelski.  Na terenie obozowiska wypoczywa 14 harcerzy.

Podczas rozpoznania funkcjonariusze pionu operacyjnego wspólnie z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą KP PSP w Tomaszowie  Lub. przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla uczestników obozu, obejmujące zagadnienia takie jak: postępowania podczas zagrożeń mogących wystąpić na terenie obozu – ze szczególnym uwzględnieniem wystąpienia pożarów, gwałtownych wyładowań atmosferycznych i obfitych opadów deszczu oraz silnych podmuchów wiatru. Przeprowadzono szkolenie uczestników obozu z prawidłowego posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym oraz przedstawiono podstawowe zasady udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Wspólnie dokonano rozpoznania terenu obozów, warunków ewakuacji, w tym dróg dojazdowych dla służb ratowniczych. Zapoznano się z miejscem bezpiecznego schronienia.

Jest to już 9 obozowisko harcerzy wypoczywających na terenie powiatu tomaszowskiego.

Zdjęcia: KP PSP Tomaszów Lub.

Skip to content