Konsultacje społeczne projektu ustawy o OSP na terenie powiatu tomaszowskiego

W dniach od 9 do 23 maja 2021 r. komendant powiatowy PSP w Tomaszowie Lub. st. bryg. Mirosław Michoński oraz bryg. Andrzej Bartecki zastępca komendanta powiatowego PSP w Tomaszowie Lub. uczestniczyli łącznie w 15 spotkaniach poświęconych konsultacjom społecznym wśród strażaków ochotniczych straży pożarnych powiatu tomaszowskiego.

Głównym tematem spotkań było omówienie projektu ustawy o OSP oraz wysłuchanie uwag do przedmiotowego projektu jakie mają druhowie. Zebrane uwagi oraz propozycje od druhów strażaków zostaną przekazane do MSWiA za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.