Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

W dniach 14-22 września 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim został przeprowadzony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. W kursie, jak również recertyfikacji uprawnień uczestniczyło łącznie 60 osób. Egzamin potwierdzający nabycie umiejętności w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej odbył się
w dniu 22 września 2019 r. Wszyscy uczestniczących zarówno w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy jak i recertyfikacji uprawnień otrzymali tytuł ratownika.

Udział tak dużej liczby strażaków z terenu powiatu tomaszowskiego możliwy był dzięki otrzymanej dotacji z budżetu państwa w ramach „Dofinansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na 2019 rok”.