Nowe „Zasady organizacji ratownictwa medycznego w KSRG”

Informujemy, że od dnia 30 czerwca 2021 obowiązują NOWE „Zasady organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym”, tym samym aktualizują one „stare” zasady z 2013 roku. Powyższe zmiany obowiązują wszystkich ratowników KSRG.

W zaktualizowanych Zasadach… pojawiło się sporo nowych informacji i zmian także w procedurach KPP.

Załączniki:
1. Procedury KPP
2. Segregacja poszkodowanych w zdarzeniach masowych
3. Sprzęt ratownictw medycznego (ramowe standardy wyposażenia)
4. Organizacja i nadzór ratownictwa medycznego w KSRG
5. Zasady postępowania przy narażeniu ratowników KSRG
na materiał potencjalnie zakaźny
6. Ramowy plan dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań ratowniczych
po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym.
7. Rekomendowane zasady współpracy
z jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
8. Współpraca z Zespołami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
9. Izolowane zdarzenia ratownictwa medycznego + schemat
10. Odstąpienie od medycznych działań ratowniczych (MDR)
11. Stosowanie przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy PSP
Znowelizowane zasady ratownictwa medycznego oraz pozostałe ważniejsze zasady obowiązujące w KSRG wraz z załącznikami dostępne są w linku poniżej:
Materiały szkoleniowe z zakresu poszczególnych ratownictw w tym ratownictwa medycznego można pobrać pod poniższym linkiem:
Skip to content