Podsumowanie 2020 roku – statystyka

W roku 2020 tomaszowscy strażacy odnotowali ogółem 1278 zdarzeń, w tym:

      • 256 pożarów (o 7 mniej w stosunku do roku 2019),
      • 984 miejscowych zagrożeń (wzrost w stosunku do roku 2019 o 464 zdarzenia),
      • 38 fałszywych alarmów (2 mniej niż odnotowano w roku 2019)

Ogółem liczba zdarzeń w stosunku do roku 2019 wzrosła o 455. Znaczny wzrost interwencji nastąpił w grupie zdarzeń kwalifikowanych jako miejscowe zagrożenia. Spowodowany był on przede wszystkim działaniami związanymi z sytuacją epidemiologiczną występującą na terenie kraju t.j. rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. Działania funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim  polegały m.in. na:

– pomiarze temperatury ciała osób wjeżdżających na terytorium Polski przez przejście graniczne w Hrebennem ( 199 zdarzeń),

– zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania przyszpitalnego punkt poboru wymazów ( 141 zdarzeń).

Oprócz wyżej wymienionych najczęstszymi przyczynami wystąpienia miejscowych zagrożeń na terenie powiatu tomaszowskiego w 2020 roku  były zdarzenia powodowane przez silne wiatry oraz w komunikacji drogowej.

W przypadku pożarów należy stwierdzić, że w stosunku do roku 2019 ich liczba utrzymała się na podobnym poziomie. W roku 2020 najczęściej występowały w grupie obiektów: uprawy, rolnictwo – 102 interwencji, budynki mieszkalne – 78 interwencji.

Największa ilość zdarzeń w roku 2020 miała miejsce na terenie miasta Tomaszów Lubelski (187), gminy Lubycza Królewska (265) oraz gminy Tyszowce (129).

W roku 2020 podczas miejscowych zagrożeń życie straciło 10 osób. W grupie pożarów ofiar śmiertelnych nie odnotowano.