Podsumowanie 2022 roku – statystyka

W roku 2022 tomaszowscy strażacy uczestniczyli w 1245 zdarzeniach, w tym: 274 pożarach, 938 miejscowych zagrożeniach oraz 33 alarmach fałszywych. Ogółem liczba zdarzeń w stosunku do roku 2021 wzrosła o 346 (+ 38,5 %). Tak wysoki wzrost zdarzeń spowodowany był wykonywaniem przez PSP i OSP dodatkowych zadań i obowiązków, zwłaszcza związanych z rozpoczęciem działań wojennych na Ukrainie.

Rodzaj zdarzenia

2021 2022 Różnica
liczbowo %
Pożar 195 274 + 79 + 40,5 %
Miejscowe zagrożenie 673 938 + 265 + 39,4 %
Alarm fałszywy 31 33 + 2 + 6,5 %
Suma 899 1245 + 346

+ 38,5 %

 

Największa ilość zdarzeń w roku 2022 miała miejsce na terenie gminy Lubycza Królewska (419), miasta Tomaszów Lubelski (207) oraz gminy Tomaszów Lubelski (103). Podczas miejscowych zagrożeń życie straciło 14 osób, w grupie pożary odnotowano 3 ofiary śmiertelne. We wszystkich zdarzeniach odnotowano 62 osoby ranne w tym 6 dzieci.

W grupie pożary najwięcej interwencji odnotowano w kategorii obiekty mieszkalne (98) oraz uprawy i rolnictwo (94).

Najwięcej miejscowych zagrożeń odnotowano w obiektach użyteczności publicznej (453 zdarzenia) w tym: obiekty oświaty i nauki (167) oraz obiekty obsługi pasażerów w komunikacji (145).

Odnotowane straty w mieniu wyceniono na 5577,1 tys. zł. natomiast wartość uratowanego mienia oszacowano na 10016 tys. zł.

 

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie od 24 lutego 2022 r. strażacy powiatu tomaszowskiego przy wsparciu sił i środków Państwowej Straży Pożarnej z terenu całego kraju, Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji, Samorządów oraz innych służb współdziałających  intensywnie uczestniczyli w działaniach związanych z udzieleniem pomocy uchodźcom.

Łącznie przewieziono z Przejść Granicznych do punktów recepcyjnych 53 143 uchodźców, poza województwo przewieziono 8 896 osób, w tym przy udziale autobusów Policji 3 917 osób. 326 razy wykorzystywano autobusy należące do PSP, 71 razy autobusy Policji, 550 razy pojazdy PSP typu bus  oraz 131 razy busy OSP. We wszystkich działaniach związanych z transportem uchodźców do punktów recepcyjnych na terenie powiatu tomaszowskiego oraz wskazanych lokalizacji na terenie kraju zaangażowanych było 2075 strażaków PSP, 499 strażaków OSP oraz 135 kierowców Policji.

 

11 listopada 2022 r. do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jako 23 jednostka została włączona Ochotnicza Straż Pożarna w Gródku, gmina Jarczów. Spośród wszystkich OSP KSRG z terenu powiatu tomaszowskiego największą liczbę interwencji odnotowała OSP Tyszowce (75), OSP Lubycza Królewska (71), OSP Łaszczów (61) oraz OSP Ulhówek (59). Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela.

Lp. Gmina Nazwa jednostki OSP Pożary MZ AF Ogółem
1. Bełżec Bełżec 1 20 16 1 37
2. Bełżec Bełżec 2 10 11 0 21
3. Jarczów Jarczów 10 19 0 29
4. Jarczów Gródek 4 11 0 15
5. Krynice Krynice 10 24 2 36
6. Krynice Huta Dzierążyńska 10 9 0 19
7. Lubycza K. Lubycza Królewska 24 47 0 71
8. Lubycza K. Machnów Nowy 10 7 1 18
9. Łaszczów Łaszczów 33 28 0 61
10. Łaszczów Nabróż 17 4 0 21
11. Rachanie Rachanie 22 19 1 42
12. Rachanie Werechanie 17 4 0 21
13. Susiec Oseredek 14 32 1 47
14. Susiec Majdan Sopocki 20 21 1 42
15. Tarnawatka Tarnawatka 13 26 1 40
16. Telatyn Telatyn 16 26 1 43
17. Telatyn Nowosiółki 6 7 0 13
18. Tomaszów L. Majdan Górny 30 15 0 45
19. Tomaszów L. Podhorce 15 12 0 27
20. Tyszowce Tyszowce 27 47 1 75
21. Tyszowce Perespa 11 1 1 13
22. Ulhówek Ulhówek 20 36 3 59
23 Ulhówek Wasylów Wielki 9 2 1 12
RAZEM 368 424 15 807

 

Opracowano:

Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy KP PSP Tomaszów lub.

 

Skip to content