PRZEJŚCIE NA ZAOPATRZENIE EMERYTALNE

23 oraz 24 lutego 2023 r. na zaopatrzenie emerytalne przeszło dwóch funkcjonariusz Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim: mł. bryg. Jacek Zwolak oraz st. kpt. Piotr Chlebicki.

mł. bryg. Jacek Zwolak zawodowo z ochroną przeciwpożarową był związany od 1994 roku. Po ukończeniu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie podjął służbę w tut. komendzie. W trakcie swojej służby uczestniczył w wielu działaniach związanych z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego, jak również mienia. W swojej karierze zawodowej zajmował stanowiska w pionie kontrolno-rozpoznawczym, operacyjnym kończąc na stanowisku Z-cy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Tomaszowie Lub.  Za wzorową realizację swoich obowiązków w służbie był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi i resortowymi m.in.: Brązowy Medalem Za Długoletnią Służbę, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa.

st. kpt. Piotr Chlebicki zawodowo z ochroną przeciwpożarową był związany od 1991 roku. Po ukończeniu Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie podjął służbę w tut. komendzie. W trakcie swojej służby uczestniczył w wielu działaniach związanych z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego, jak również mienia. W trakcie kariery zawodowej zajmował kolejne stanowiska związane bezpośrednio z działaniami ratowniczymi tj.: ratownik, dowódca zastępu, dowódca sekcji, dyżurny operacyjny, z-ca dowódcy zmiany, kończąc na dowódcy zmiany. Był m.in. uczestnikiem działań związanych z gaszeniem wielkiego pożaru obszarów leśnych w Kuźni Raciborskiej, który wybuchł 30 lat temu w 1992 r. oraz działań przeciwpowodziowych w powiecie opolskim w 2010 r. Za wzorową i rzetelną realizację powierzanych mu obowiązków w służbie był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi i resortowymi m.in.: Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, Brązowym Krzyżem Za Zasługi oraz Odznaką Zasłużony Dla Ochrony Zdrowia . Po 31 latach swoja służbę zakończył na stanowisku Dowódcy Zmiany.

Emerytowanym funkcjonariuszom przekazujemy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, upragnionego wypoczynku i wielu dalszych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności na nowym etapie życia.

Zdjęcia / Tekst: KP PSP Tomaszów Lub.

Skip to content