Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP w KP PSP Tomaszów Lub.

W dniach od 01 lipca do 31 lipca 2020 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Tomaszowie Lub. odbyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu tomaszowskiego. Celem szkolenia członków OSP było nabycie wiedzy i umiejętności do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, w tym gaśniczych, prowadzenia łączności w sieciach radiowych UKF PSP oraz sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań na terenach zagrożonych powodzią. Każdy z uczestników kursu musiał pozytywnie przejść test w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie. Łącznie strażacy uczestniczyli w ćwiczeniach praktycznych (67 godzin) oraz teoretycznych (59 godzin), których zwieńczeniem był przeprowadzony w dniu 31 lipca 2020 r. egzamin sprawdzający wiedzę teoretyczną i praktyczną, który z wynikiem pozytywnym ukończyło 27 druhów.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.