V posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Tomaszowie Lubelskim

9 stycznia 2020 r. odbyło się V posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Tomaszowie Lubelskim. W spotkaniu udział wzięli: Sekretarz Powiatu Dariusz Czop, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tomaszowie Lubelskim dh Kazimierz Organista, Kapelan tomaszowskich strażaków ks. Stanisław Szałański, Z-ca Komendanta Policji kom. Bogdan Kulas, Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim st. bryg. Andrzej Mandziuk wraz z kadrą kierowniczą, Wójtowie, Burmistrzowie, Prezesi, Komendanci Gminni OSP z terenu powiatu tomaszowskiego.

Podczas spotkania Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim st. bryg. Andrzej Mandziuk przedstawił stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu oraz finansowanie jednostek OSP w ramach dotacji OSP MSWiA  w 2019 r.

Na posiedzeniu omówiono organizację walnych zebrań sprawozdawczych. Podczas spotkania przyjęto również plan pracy Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tomaszowie Lub. oraz kalendarz imprez pożarniczych na rok 2020.