Wizytacja obozu harcerskiego w Werechaniach – „Gajówka”

W dniu 26 sierpnia 2020 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim dokonali rozpoznania terenu obozowiska zlokalizowanego w Werechaniach w gm. Rachanie  na  terenie obiektu „Gajówka”.  Organizatorami obozu jest Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Lubelski.

Obozowisko zostało utworzone w dniu: 25 sierpnia 2020 r. i będzie trwało do 30 sierpnia 2020 r. Obecnie wypoczywa tam 12 harcerzy oraz 4 opiekunów.

Podczas rozpoznania funkcjonariusze wydziału operacyjno-rozpoznawczego wspólnie z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Tomaszowie  Lubelskim przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla uczestników obozów, obejmujące zagadnienia takie jak: postępowanie podczas zagrożeń mogących wystąpić na terenie obozu – ze szczególnym uwzględnieniem wystąpienia pożarów, gwałtownych wyładowań atmosferycznych i obfitych opadów deszczu oraz silnych podmuchów wiatru. Przeprowadzono szkolenie uczestników obozu z prawidłowego posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym oraz przedstawiono podstawowe zasady udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Wspólnie dokonano rozpoznania terenu obozów, warunków ewakuacji, w tym dróg dojazdowych dla służb ratowniczych. Zapoznano się z miejscem bezpiecznego schronienia.

Organizacja obozu odbywa się przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego.