Zakończenie szkolenia dowódców oraz naczelników OSP

W dniu 24.01.2022 r. zakończyło się szkolenie kierującego działaniem ratowniczym (dowódcy OSP) dla druhów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu tomaszowskiego. Celem szkolenia było przygotowanie druhów OSP do kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w działaniach ratowniczych. Szkolenie ukończyło wynikiem pozytywnym 24 słuchaczy. Natomiast 15.02.2022 r zakończono egzaminem szkolenie naczelników OSP, którego celem było przygotowanie do pełnienia funkcji naczelnika OSP z uwzględnieniem utrzymania i zarządzania gotowością operacyjną jednostki ochotniczej straży pożarnej. Szkolenie ukończyło również 24 druhów. Podczas egzaminów obecni byli funkcjonariusze Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie reprezentujący organizatora szkolenia – Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Serdecznie gratulujemy.

Tekst/Foto KP PSP Tomaszów Lub.

Skip to content