Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Tomaszowie Lub.

W dniu 16 lutego 2023 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Tomaszowie Lub., w którym uczestniczyli emerytowani funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Mirosław Michoński – Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lub., st. bryg. w st. spocz.  Stanisław Kielech  – były Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lub. oraz zaproszeni goście. Podczas zebrania minutą ciszy uczczono zmarłego członka Koła – Aleksandra Pisarczyka, przedstawiono sprawozdanie z działalności za okres sprawozdawczy 2019-2023, sprawozdanie finansowe Skarbnika Koła, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz po udzieleniu absolutorium Zarządowi dokonano wyróżnień i odznaczeń za zasługi dla ZEiRP.

 

Po przeprowadzonym głosowaniu dokonano wyborów nowego Zarządu w składzie:

– Prezes                                             – Grzegorz Mazurkiewicz,

– V-ce Prezes                                     – Ryszard Kramarczuk,

– V-ce Prezes                                     – Andrzej Bartecki.

– Sekretarz, Kronikarz                       – Mirosław Nowak,

– Skarbnik                                          – Marek Kierepka,

– Członek Zarządu                             – Bogusława Kochan,

– Członek Zarządu                             – Krzysztof Mruk,

Skład Komisji Rewizyjnej przestawia się następująco:

– Przewodniczący Komisji                 – Wiesław Chromiec,

– Sekretarz                                         – Małgorzata Bojarczuk,

– Członek                                           – Dariusz  Baj.

Wybrano również delegatów na Zjazd Wojewódzki:

– Marek Kierepka,

– Stanisław Kielech.

 

Kolegom emerytom życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

Foto: Ryszard Kramarczuk, Tekst: KP PSP Tomaszów Lub.

Skip to content