Jubileusz 50-lecia OSP Rybnica

29 września 2019 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Rybnicy świętowała 50-lecie działalności. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem przez miejscowość pododdziału składającego się ze strażaków OSP z terenu Gminy Susiec. Następnie przy strażnicy odprawiona została polowa msza ...

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

W dniach 14-22 września 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim został przeprowadzony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. W kursie, jak również recertyfikacji uprawnień uczestniczyło łącznie 60 osób. Egzamin potwierdzający nabycie umiejętności ...

Postępowanie w czasie upałów

  Informacja nt. postępowania w czasie upałów opracowana przez Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. NA UPAŁY NIE MA RADY?     SĄ!!! OTO NAJWAŻNIEJSZE   PIJ DUŻO WODY – podstawą dobrego samopoczucia podczas upałów jest ...

Próbna ewakuacja

§ 17 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, który stanowi: "właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL ...

Ćwiczenia „GRYF – 2015”

W dniach 31 lipca oraz 04 – 05 sierpnia br. odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i służb współdziałających z terenu powiatu tomaszowskiego pod kryptonimem „GRYF-2015”. Ćwiczenia przeprowadzone zostały ...